Anul viitor vasluienii vor beneficia de conducte noi de apã si canalizare

Articol publicat de Echipa SmileFM la 3 decembrie 2019

Din 2020, modernizarea retelelor de apã-canal pentru municipiul Vaslui se mutã în oras, dupã aproape un an investindu-se în suburbiile Rediu si Brodoc. Primarul Vasile Pavãl spune cã sunt aproape de finalizare lucrãrile în zonele Rediu-Brodoc, fiind realizate si unele investitii suplimentare în retelele de apã în zona Filaturii, cu strada Ion Adam si alte strãzi adiacente.

conducta-canalizare-infundat

S-au terminat lucrãrile si pe strãzile din cartierul veteranilor de rãzboi, situat în zona Dimitrie Cantemir, astfel cã pe toate aceste zone se poate trece la asfaltarea strãzilor în întregime, anuntã primarul. „Eu sper ca pânã la finalul anului, dacã vremea va permite, sã înceapã fronturile de lucru si în oras, conform programului de investitii. Vom merge, în paralel cu lucrãrile pe oras, si cu dezvoltarea investitiilor spre suburbia Viisoara, pentru ca si aceia care locuiesc acolo sã beneficieze de aceste utilitãti”, anuntã primarul Pavãl.

Cum a câstigat firma din Timisoara o licitatie de peste 15 milioane de euro

Antreprenorul general Ludwig Pfeiffer (din Timisoara) a câstigat, în 2018, un contract cu o valoare de atribuire de 74,5 milioane lei, prin care ar urma sã se realizeze lucrãri de reabilitare si extindere a retelelor de apã, de extindere a retelelor de canalizare, de reabilitare a aductiunilor de apã, de realizare a zonei de protectie sanitarã, de reabilitare clãdiri, de executie statii noi de pompare pe reteaua de apã si apã uzatã si de extindere conducte de refulare apã uzatã în municipiul Vaslui si în comuna Muntenii de Jos. Procedura de atribuire a avut drept criteriu cel mai scãzut pret. Pentru Vaslui, au fost trei oferte, dintre care una (cea înaintatã de Ludwig Pfeiffer Timisoara) a fost admisibilã si, în final, declaratã câstigãtoare. Finantarea se va asigura partial din fonduri europene (întrucât contractul face parte dintr-un proiect mai amplu, denumit „Fazarea proiectului de reabilitare a sistemului de alimentare cu apã, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare în aglomerãrile Vaslui, Bârlad, Husi, Negresti, din judetul Vaslui), iar valoarea totalã estimatã initial a contractului a fost de 75,2 milioane lei. Procedura de atribuire s-a derulat relativ rapid, data limitã de depunere a ofertelor fiind stabilitã la 11 iunie 2018, iar oferta câstigãtoare a fost selectatã la data de 29 octombrie 2018.

Sursa: Vremea Noua