Cardul de sãnãtate redevine obligatoriu de la 1 iulie, cu douã exceptii

Articol publicat de Echipa SmileFM la 29 iunie 2020

Cardul de sãnãtate redevine obligatoriu de la 1 iulie, cu exceptia consultatiilor la medicul de familie si la specialistul din ambulatoriu, anuntã Casa de Asigurãri de Sãnãtate. Pentru serviciile acordate în cabinetele medicilor de familie si în ambulatoriul clinic de specialitate, cardul de sãnãtate va fi necesar abia din 30 septembrie 2020.

card sanatate

În schimb, toate celelalte servicii medicale, serviciile de îngrijire la domiciliu, medicamentele si materialele sanitare, precum si dispozitivele medicale se acordã si se valideazã doar în baza cardului de sãnãtate începând de luna viitoare. Potrivit reprezentantilor CNAS, de la 1 iulie va fi reluatã obligativitatea utilizãrii cardului de sãnãtate pentru serviciile medicale acordate în unitãtile sanitare cu paturi si de cãtre furnizorii de investigatii paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale si furnizorii de medicamente. “Reintroducem validarea serviciilor medicale cu cardul national de sãnãtate pentru cã este necesar sã avem o evidentã mai clarã a serviciilor acordate, astfel încât sã putem gestiona cât mai eficient fondurile din sistemul de sãnãtate. De asemenea, pentru cã s-a dovedit cã serviciile medicale la distantã au avut un rol important în limitarea rãspândirii infectãrilor cu COVID-19 si cã acest tip de servicii a fost apreciat atât de medici, cât si de pacienti, cãutãm solutii pentru a introduce cu caracter permanent consultatiile la distantã în sistemul de sãnãtate, mai ales pentru pacientii cu boli cronice stabilizate”, a spus Adela Cojan, presedintele CNAS. Pânã la 30 septembrie, consultatiile medicale acordate în asistenta medicalã primarã si ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog si logoped, pot fi acordate si la distantã, utilizând orice mijloace de comunicare. Consultatiile medicale la distantã se acordã cu încadrarea în numãrul maxim de 8 consultatii pe orã. Consultatiile la medicul specialist din ambulatoriu se acordã fãrã a fi necesar biletul de trimitere, mai aratã CNAS.

Valabilitatea cardurilor de sãnãtate emise pânã în decembrie 2014, prelungitã cu 7 ani

Totodatã, Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate precizeazã cã a fost prelungitã cu 7 ani valabilitatea cardurilor nationale de sãnãtate emise pânã pe 31 decembrie 2014. “Guvernul a aprobat o Hotãrâre care prevede cã, începând cu luna iulie 2020, se genereazã si se rescriu noi certificate digitale pentru cardurile nationale de asigurãri de sãnãtate emise pânã la data de 31 decembrie 2014. Termenul de valabilitate al acestor carduri este de 7 ani de la data rescrierii certificatului. Aceastã reglementare vine în contextul în care valabilitatea certificatelor inscriptionate pe cardurile nationale de asigurãri de sãnãtate ar fi expirat în anul 2020 pentru aproximativ 4,2 milioane de carduri, urmând ca în anul 2021 sã expire alte 10 milioane de carduri”, potrivit reprezentatilor Casei. Presedintele CNAS a declarat cã prin aceastã mãsurã se fac economii de peste 30 de milioane de euro. “Solutia de prelungire a certificatelor inscriptionate pe cardurile nationale va face economii substantiale, de peste 30 de milioane de euro, binevenite în perioada dificilã pe care o traversãm, în care existã o presiune financiarã suplimentarã în sistemul de sãnãtate determinatã de pandemie”, a mai spus Adela Cojan.

Sursa: http://www.vremeanoua.ro/cardul-de-sanatate-redevine-obligatoriu-de-la-1-iulie-cu-doua-exceptii