O nouã nãpastã pe capul fermierilor vasluieni

Articol publicat de Echipa SmileFM la 10 ianuarie 2020

Dupã ce pesta porcinã africanã a fãcut ravagii în judetul Vaslui, mii de porci fiind sacrificati înainte de sãrbãtori, a venit rândul unei alte maladii, care pare sã fie capul de afis al începutului de an. Directia Sanitar Veterinarã si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui a luat o serie de mãsuri urgente, în ultimele zile, ca urmare a confirmãrii de focare de gripã aviarã în Polonia. „Suntem din nou în alertã, dupã ce am fost foarte atenti pentru ca focarele de pestã porcinã africanã sã nu se împrãstie în tot judetul. De data aceasta, Comisia Europeanã a informat despre evolutia unui numãr de 9 focare de gripã aviarã, cu subtipul H5N8, înalt patogenã, care evolueazã în regiunile Krasnostawski, Lubartowski si Ostrowski din Polonia. Suntem în stare de alertã si vom vedea ce mãsuri se impun, în urmãtoarele zile, mai ales cã suntem destul de aproape de aceste focare”, a spus dr. Mihai Ponea, directorul executiv al DSVSA Vaslui.

epidemie__gripa000_44473500

Adoptarea Deciziei privind mãsurile de protectie si regionalizarea, consecutivã declarãrii acestor focare de cãtre Polonia, a fost demaratã la nivelul Comisiei Europene. Având în vedere prevederile legislatiei europene în vigoare, în baza principiului precautiunii, ANSVSA a dispus aplicarea, la nivel national, a unor mãsuri cu scopul de a preveni introducerea virusului gripei aviare în tara noastrã. În acest sens, au fost informati operatorii economici care deruleazã operatiuni de comert intracomunitar cu pãsãri vii, ouã pentru incubatie, produse si subproduse de pasãre, despre aparitia si fermele unde evolueazã focarele de gripã aviarã în Polonia. „Totodatã, sunt informati crescãtorii de pãsãri despre situatia epidemiologicã mai sus mentionatã apãrutã în spatiul comunitar, pentru respectarea mãsurilor de biosecuritate”, spune dr. Ponea. DSVSA Vaslui va face, în zilele urmãtoare, controale, la destinatie, în fermele de pãsãri vii, ouã pentru incubatie, în unitãtile care produc, depoziteazã si comercializeazã produse si subproduse de pasãre cu origine Polonia, pe teritoriul judetului Vaslui, verificându-se urmãtoarele aspecte: trasabilitatea produselor si subproduselor de pasãre (carne, ouã, prduse din ouã) provenite din Polonia, inclusiv verificarea originii acestora, modului de marcare a ouãlor, în sensul de a nu proveni din ferme supuse restrictiilor; documentele însotitoare, care trebuie sã ateste originea si conformitatea loturilor de ouã cu cerintele legislatiei Comunitare relevante; respectarea cerintelor generale si specifice de igienã. „Directia Sanitar Veterinarã a judetului Vaslui va monitoriza permanent, prin sistemele informatice de alertã (ADNS) existente la nivelul Comisiei Europene, aparitia si evolutia focarelor, precum si neconformitãtile apãrute în comertul intracomunitar cu produse si subproduse de pasãre (RASFF), precum si transporturile de pãsãri vii si de ouã pentru incubatie (sistemul TRACES), având ca destinatie România, în cadrul comertului intracomunitar. Pânã la aceastã datã nu au fost notificate prin sistemele mentionate, neconformitãti cu privire la pãsãri vii, ouã de incubatie, produse si subproduse din pasãre”, spune directorul DSVSA Vaslui. În urma discutiilor purtate de presedintele ANSVSA cu conducerea Serviciilor veterinare din Polonia, au fost oferite asigurãri din partea polonezilor cã au fost aplicate toate mãsurile legale si cã, din zonele supuse restrictiilor, nu au fost trimise spre comercializare în România pãsãri vii, ouã de incubatie, produse si subproduse din pãsãre. De asemenea, ANSVSA a fost informatã de cãtre Comisia Europeanã /Directoratul G – Crisis management in food, animals and plants, despre mãsurile de protectie si restrictiile impuse în focarele de boalã din Polonia. În functie de evolutia epidemiologicã a bolii în Polonia, ANSVSA va actualiza informatiile si va impune, dupã caz, aplicarea de noi mãsuri.

Sursa: http://www.vremeanoua.ro/o-noua-napasta-pe-capul-fermierilor-vasluieni