Personalul medical angajat fãrã concurs nu va fi pe perioadã nedeterminatã

Articol publicat de Echipa SmileFM la 21 mai 2020

Loviturã pentru zeci de vasluieni care pe perioada stãrii de urgentã s-au angajat, fãrã concurs, în sistemul medical. Acestia nu îsi vor pãstra posturile pe perioadã nedeterminatã, asa cum se fãcuserã unele propuneri.

Empty-hospital-ward-007

Camera Deputatilor a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, un proiect de lege astfel încât personalul medical angajat în conditii speciale, fãrã concurs, pe perioada stãrii de urgentã, nu va beneficia de contracte pe duratã nedeterminatã. “Este nelegal si imoral ca persoanele care au fost angajate fãrã participarea la un concurs sã beneficieze de transformarea contractelor pe duratã determinatã în contracte pe duratã nedeterminatã. Mãsurile derogatorii determinate de situatia exceptionalã trebuie sã înceteze la încetarea stãrii care le-a determinat”, spun parlamentarii. Ieri, alesii neamului au abrogat articolul urmãtor din lege: “La articolul 3, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3), cu urmãtorul cuprins: “(3) În cazul personalului medical angajat în conditiile alin.(1) în unitãti sanitare, pe sectiile desemnate sã asigure asistentã medicalã pacientilor cu COVID-19, la încetarea contractului individual de muncã încheiat pe perioadã determinatã, unitatea medicalã va încheia contracte de muncã pe duratã nedeterminatã. Contractul individual de muncã este încheiat înainte de împlinirea termenului prevãzut la alin.(2), la exprimarea acordului din partea angajatului în cauzã.”

Sursa: http://www.vremeanoua.ro/adio-vise-personalul-medical-angajat-fara-concurs-nu-va-fi-pe-perioada-nedeterminata