Primăria Vaslui va acorda sprijin financiar familiilor pentru plata bonelor

Articol publicat de Echipa SmileFM la 23 iunie 2020

Consiliul Local (CL) Vaslui va aproba un proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. Prin acest proiect ce vizează acordare a unui ajutor familiilor cu copii preşcolari (copii cu vârsta de până la 6 ani) pentru plata serviciilor oferite de bonă se propune stabilirea modalităţii de acordare a acestui tip de ajutor familiilor care îndeplinesc condiţiile legale şi au domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Vaslui.

consiliul local

”Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) Vaslui are în prezent în structura sa trei creşe care se pot ocupa de îngrijirea şi educarea unui număr de maxim 132 de antepreşcolari. Acest număr este mic comparativ cu nevoia de servicii de specialitate de îngrijire şi de supraveghere a copilului regăsită la nivelul comunităţii vasluiene, motiv pentru care este necesar găsirea unor soluţii alternative pentru sprijinirea tinerelor familii”, se arată în raportul la proiectul de hotărâre.

Ajutorul financiar oferit familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie în bugetul DAS Vaslui. Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă reglementează un serviciu alternativ de asigurare a serviciilor de specialitate de îngrijire şi de supraveghere a copilului şi stabileşte cadrul general în care aceste servicii pot fi prestate.

”Ţinând cont de cererea mare de locuri în creşe şi grădiniţe, pentru îmbunătăţirea acestei situaţii de interes public, este necesară identificarea de soluţii alternative – inclusiv prin acordarea unui suport financiar familiilor care au domiciliul pe raza municipiului Vaslui, ajutor care poate fi folosit pentru plata bonelor”, precizează Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui.

(Dănuț CIOBANU – Est News)

Sursa: https://estnews.ro/2020/06/23/primaria-vaslui-va-acorda-sprijin-financiar-familiilor-pentru-plata-bonelor/