Proiect în valoare de douã milioane de euro pentru vasluienii care au abandonat scoala

Articol publicat de Echipa SmileFM la 23 ianuarie 2020

Tinerii si adultii din Vaslui, care si-au abandonat studiile si îsi doresc sã le continue, însã nu au posibilitatea, au sanse mari sã primeascã sprijin din partea autoritãtilor locale, nationale, dar mai ales din partea Uniunii Europene. Alesii locali au inclus pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu Local de astãzi un proiect de hotãrâre privind aprobarea participãrii Municipiului Vaslui, în calitate de beneficiar, în cadrul apelului de proiecte “Mãsuri de educatie de tip A doua sansã“, Programul Operational Capital Uman, Axa prioritarã 6 “Educatie si competente”. Proiectul cu care Vasluiul ar urma sã participe are o valoare de douã milioane de euro, din care 1,7 mil. euro – cofinantare din partea Uniunii Europene, 260 mii euro – cofinantare de la Bugetul de stat al României si 40 mii euro – cofinantare localã din partea Municipiului Vaslui.

scoala-parinti-adulti

Proiectul ar urma sã se desfãsoare pe o perioadã de 36 luni, cuprinzând urmãtoarele actiuni: activitãti de îmbunãtãtire a competentelor pentru un numãr de 516 persoane apartinând personalului didactic din învãtãmântul preuniversitar si a personalului de sprijin si didactic auxiliar, campanie de promovare a programului de tip “A doua sansã” , program de consiliere si orientare profesionalã pentru un numãr de 699 de persoane implicate în programul de tip “A doua sansã”, activitãti extracurriculare de îmbunãtãtire a competentelor pentru un numãr de 150 de tineri si adulti, precum si un program de tip “A doua sansã” (ADS) pentru un numãr de 600 de tineri si adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie, precum si acordarea de sprijin în scopul sustinerii participãrii acestora în cadrul programului. Potrivit primarului Vasile Pavãl, în cazul în care nu se vor gãsi 600 de persoane din municipiu care sã participe la acest proiect, acesta îsi va extinde aria de cãutare în comunele din jurul sãu: “Am fixat un grup tintã de 600 de persoane, adulti si tineri care au abandonat scoala si vor sã-si continue studiile, pentru a obtine un certificat de absolvire a patru sau zece clase. Dacã nu vom gãsi aceste persoane în municipiu, desi nu stiu cã va fi cazul pentru cã avem Scoala Nr. 1, cu un grad destul de mare de abandon scolar, dar, repet, dacã nu le vom gãsi în municipiu, ne vom folosi de statutul de zonã metropolitanã si le vom cãuta în comunele din jurul Vasluiului”.

“Cei care abandoneazã scoala sunt viitorii someri si reprezintã, pe termen mediu si lung, o sursã de dificultãti sociale”

Proiectul “A doua sansã” are ca scop rezolvarea unei probleme grave a sistemului românesc de învãtãmânt: abandonul scolar. “Este un fenomen serios si larg rãspândit care trebuie sã fie o prioritate pentru noi toti cei implicati în procesul de educatie: autoritãtile publice, factori de decizie, pãrinti, profesori si elevi. Încetarea frecventãrii scolii, pãrãsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s- ajuns, înaintea obtinerii unei calificãri sau pregãtiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început, genereazã douã probleme deosebit de grave: în primul rând lipsa calificãrii profesionale care este indispensabilã integrãrii socio-economice, lipsa formatiei morale si civice necesarã exercitãrii rolului de pãrinte si celui de cetãtean al unei comunitãti si în al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandoneazã scoala sunt viitorii someri si reprezintã, pe termen mediu si lung, o sursã de dificultãti sociale si de pierderi, care depãsesc investitia cerutã de formarea initialã. Pentru o mai bunã interventie, propun initierea acestui proiect care sã urmãreascã: dezvoltarea competentelor cadrelor didactice din învãtãmântul preuniversitar, a personalului de sprijin si didactic auxiliar, în vederea promovãrii unor servicii educationale de calitate, orientate pe nevoile tinerilor/adultilor care au pãrãsit timpuriu scoala, neabsolvind învãtãmântul scolar obligatoriu; readucerea în sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care nu si-au finalizat educatia obligatorie; actiuni si campanii de promovare cu privire la facilitãtile si beneficiile participãrii la Programul <A doua sansã>”, se aratã în Referatul anexat proiectului de hotãrâre privind aprobarea participãrii Municipiului Vaslui, în calitate de beneficiar, în cadrul apelului de proiecte „Mãsuri de educatie de tip A doua sansã“, Programul Operational Capital Uman, Axa prioritarã 6 „Educatie si competente”.

Sursa: http://www.vremeanoua.ro/proiect-in-valoare-de-doua-milioane-de-euro-pentru-vasluienii-care-au-abandonat-scoala