Protecția Mediului Vaslui avertizează că cel putin 460 de autorizații de mediu expiră la sfârșitul acestui an!

Articol publicat de Echipa SmileFM la 14 iulie 2020

Din cele 1700 de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu emise de APM Vaslui, daca până la sfârșitul anului 2020 nu depun documentația pentru aplicarea vizei anuale, iși pot pierde valabilitatea un număr de: 100 autorizații în luna septembrie, 150 în luna octombrie, 120 în luna noiembrie și 90 în luna decembrie.

Autorizatie-mediu.jpeg

Neobținerea vizei anuale sau respingerea acesteia duc la anularea autorizatiilor/autorizatiilor integrate de mediu, iar funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă.

Ca și noutate în Ordinulu MMAP nr. 1150/11.06.2020: Nedepunerea în termen a documentației conduce la SUSPENDAREA autorizației/autorizației integrate de mediu pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul legal impus!

Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui informează toți deținătorii autorizaţiilor de mediu/autorizaţiilor integrate de mediu că este obligatorie obținerea vizei anuale începând cu 13.07.2020, data de intrare în vigoare a Ordinului MMAP nr. 1150/11.06.2020.

Solicitarea de aplicare a vizei anuale se face cu maximum 90 de zile şi minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

Documentația necesară pentru aplicarea vizei anuale va conţine:

  • cerere conform modelului la prezenta procedură;
  • raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz. Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul va menţiona în cerere numărul de înregistrare şi data la care a depus la APM Vaslui rapoartele solicitate prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu;
  • declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie;
  • dovada achitării tarifului: 100 lei pentru autorizaţiile de mediu/ 300 de lei pentru autorizaţiile integrate de mediu.

Modelele de cerere și declarație sunt conform Ordinului MMAP nr. 1150/11.06.2020 și pot fi descărcate de pe site-ul instituției noastre:  http://apmvs.anpm.ro.