Sondaj în rândul vasluienilor: ce proiecte de investitii sunt prioritare pentru dezvoltarea judetului?

Articol publicat de Echipa SmileFM la 25 iunie 2020

Consiliul Judetean îi invitã pe vasluieni sã îsi spunã pãrerea în cadrul unui sondaj, care va ajuta la elaborarea “Strategiei de dezvoltare socio-economicã a judetului Vaslui 2021-2027″. Este vorba despre principalul document de planificare strategicã de la nivelul judetului Vaslui, care va identifica prioritãtile, obiectivele, actiunile si proiectele prioritare de investitii pentru urmãtorii 7 ani, indiferent de sursa lor de finantare.

sedinta consiliu judetean

Unul dintre obiectivele principale ale strategiei judetene este si acela de a stabili proiecte de investitii prioritare pentru perioada de programare 2021-2027. “Institutia noastrã a identificat 28 de proiecte de investitii care rãspund nevoilor de dezvoltare economico-socialã a judetului. În vederea prioritizãrii acestora, vã invitãm sã participati la sondajul pentru stabilirea celor mai importante proiecte, pânã la data de 24.07.2020, accesând site-ul http://www.cjvs.eu/. Vã rugãm sã ierarhizati 5 proiecte din lista cu proiectele prioritare pentru perioada 2021-2027 a judetului Vaslui prin notare de la 1 la 5, astfel: 1 – mai putin important … 5 – foarte important”, se aratã în anuntul institutiei.

Parc de agrement Vaslui, un posibil proiect de investitii

În domeniu economie, se aflã douã proiecte – Parc agroindustrial Vaslui si Piatã en-gros pentru produse agro-alimentare, în timp ce în domeniul turism-agrement se aflã urmãtoarele proiecte: Complex muzeal „Satul Moldovenesc”, Centrul Balnear Ghermãnesti, Parc de agrement Vaslui, Muzeu de tehnicã militarã, Observator Astronomic Bârlad (având ca dotare cel mai mare telescop din România); Domeniul culturã-patrimoniu: Reabilitare Casa memorialã “Emil Racovitã”, Reabilitare „Podul Doamnei” Rosiesti, Dezvoltarea Centrului Cultural Multifunctional Vaslui (salã de teatru, etc.), Construirea unui sediu adaptat conditiilor moderne de functionare pentru Biblioteca Judeteanã „Nicolae Milescu Spãtarul” Vaslui, Conservarea/restaurarea monumentelor cu potential turistic (Mãnãstirea Pãrvesti, etc.). Lista proiectelor de investitii continuã cu cele din domeniul sãnãtate (Construire sectii la Spitalul nr. 2 Vaslui, Extindere bloc operator la Spitalul Judetean De Urgentã Vaslui, Reabilitare Pavilion TBC-Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, Centru de Îngrijiri Paliative Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui), respectiv asistentã socialã (Centrul de Asistentã Medico-Socialã Ghermãnesti, Centrul rezidential pentru persoane vârstnice Vaslui, Centrul pentru persoane cu Alzheimer, Extindere Centrul de Asistentã Medico-Socialã Bãcesti, Extindere Centrul de Asistentã Medico-Socialã Codãesti).

Reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene de interes strategic, un alt proiect de mare interes

În domeniul infrastructurã de transport, este prevãzutã reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene de interes strategic, care asigurã conectivitatea cu retelele trans-europene de transport, iar în domeniul eficientã energeticã si mediu: cresterea eficientei energetice si a utilizãrii surselor de energie alternativã în clãdirile publice din judet, dezvoltarea infrastructurii de neutralizare a deseurilor periculoase (deseuri animaliere, deseuri spitalicesti). la ultimul domeniu, dar nu cel din urmã, capacitate administrativã, sunt prevãzute urmãtoarele proiecte: consolidare Palat Administrativ al Judetului Vaslui, construire bloc locuinte de serviciu în municipiul Vaslui, digitalizarea activitãtii Consiliului judetean Vaslui si a institutiilor subordonate, construire sediu Centrul Militar Judetean. “Dacã aveti alte idei de proiecte pe care dvs. le considerati prioritare pentru dezvoltarea Judetului Vaslui, vã rugãm sã ni le transmiteti prin intermediul acestui chestionar”, se mai aratã în anuntul institutiei.

Sursa: http://www.vremeanoua.ro/sondaj-in-randul-vasluienilor-ce-proiecte-de-investitii-sunt-prioritare-pentru-dezvoltarea-judetului