Vrei să-ți deschizi o afacere în mediul rural? Accesează fonduri europene pentru pensiuni și căsuțe turistice

Articol publicat de Echipa SmileFM la 17 mai 2017

In primul rând, trebuie precizat că există două programe dedicate acestui tip de investiții și că ajutorul financiar nerambursabil, din fonduri europene, este de 70.000 de euro, respectiv, de 50.000, de euro.

plasa fonduri

Amplasarea pe un teren de cel puțin 1.000 mp

Cele mai mari fonduri sunt alocate pentru construirea de pensiuni turistice și pensiuni agroturistice. Dar, care este diferența dintre aceste două obiective? Potrivit Ordinului Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, pensiunea turistică poate avea o capacitate de cazare de până la 15 camere, totalizând maximum 40 locuri, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente, care asigură, în spaţii special amenajate, cazarea turiştilor şi condiţii de pregătire şi de servire a mesei. Pensiunea agroturistică are o capacitate de cazare de până la opt camere şi, pe lângă serviciile asigurate de o pensiune turistică, asigură și posibilitatea participării turiștilor la activităţi gospodăreşti și/sau meşteşugăreşti. Atât pensiunile turistice, cât și cele agroturistice pot avea între una și cinci margarete, în funcție de suprafețele și dotarea camerelor, dar și alte criterii menționate în ordin. Amplasarea pensiunii turistice sau agroturistice, din mediul rural, trebuie realizată pe un teren de cel puţin 1.000 mp (suprafaţa construită + suprafaţa terenului din jurul construcţiei).

Cererile trebuie depuse până la 31 iulie 2017

Proiectele finațate din fonduri europene pentru pensiuni turistice sunt derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Cererile de finanțare pot fi depuse la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), până la 31 iulie 2017. Cei interesați pot opta pentru o finanțare de 70.000 de euro pentru înființarea unei pensiuni agro-turistice sau 50.000 de euro pentru oferirea unor servicii alternative de cazare turistică, cum ar fi parcurile pentru rulote, căsuțe, campinguri și tabere.

Principalele condiții

Iată principalele condiții, pentru a accesa aceste fonduri europene pentru pensiuni:

 • solicitantul de sprijin financiar trebuie să fie organizat cel puțin ca persoană fizică autorizată, fiind acceptate inclusiv întreprinderile înființate în anul depunerii cererilor de finanțare;
 • fiind o măsură de finanțare destinată spațiului rural, agricultorii sunt încurajați să își diversifice activitatea desfășurată, astfel că ei vor primi un punctaj superior;
 • sunt sprijinite investițiile în acele zone în care există un potențial turistic ridicat, conform unui tabel disponibil pe site-ul finanțatorului;
 • nu se acordă sprijin nerambursabil acelor solicitanți care deja desfășoară această activitate (sunt acceptate la finanțare doar activitățile noi, pe care solicitantul nu le-a mai desfășurat în trecut) ;
 • orice cheltuială pe care solicitantul o consideră necesară proiectului său este eligibilă (realizarea clădirii, dotarea cu mobilier și echipamente, plata salariilor și a contribuțiilor sociale, participarea la târguri de profil, realizarea unui site de prezentare, achiziția de mărfuri și materii prime etc);
 • cheltuielile făcute în scop personal nu sunt considerate cheltuieli eligibile;
 • doar 10% din buget poate fi folosit pentru achiziția de teren, în cazul în care este necesară o extindere viitoare a activității.

Etapele accesării banilor

Iată cum trebuie să procedeazi pentru accesarea banilor și derularea proiectului:

 • Trebuie să-și stabilești stabilești în planul de afaceri între două și cinci obiective specifice, a căror îndeplinire se va verifica la sfârșitul periodei de implementare;
 • La semnarea contractului de finanțare, primești o primă tranșă de 70% din ajutorul total, respectiv 35.000 de euro în cazul căsuțelor de tip camping sau 49.000 de euro pentru pensiunile agroturistice;
 • folosind tranșa încasată, ai la dispoziție nouă luni pentru demararea proiectului și cel mult cinci ani pentru finalizarea sa;
 • proiectul trebuie să genereze, până la momentul solicitării tranșei a doua, venituri de cel puțin 30% din valoarea avansului încasat;
 • la momentul solicitării celei de-a doua tranșe trebuie să fi îndeplinit toate obligațiile asumante prin planul de afaceri și contractul de finanțare.
 • tranșa a doua, în sumă de 15.000 de euro, în cazul căsuțelor de primire turistică sau 21.000 de euro, pentru pensiuni agro-turistice, o vei primi doar în situația în care ai resspectat toate obligațiile și ai obținut venituri în cuantumul asumat;
 • neîndeplinirea obiectivelor din planul de afaceri va duce la  reducerea ajutorului nerambursabil, procentual cu gradul de neîndeplinire al obligațiilor asumate, sau în întregime, pentru neîndeplinirea cifrei de afaceri.

Fonduri și pentru tabere, campinguri și parcuri de rulote

Banii pot fi accesați și pentru înființarea sau modernizarea altor unități de primire turistică, precum campinguri, parcuri de rulote sau tabere. Conform Ordinului ANT nr. 65/2013, campingul este o structură de primire turistică destinată să asigure cazarea turiştilor în corturi sau rulote, astfel amenajate încât să permită acestora să parcheze mijloacele de transport, să îşi pregătească masa şi să beneficieze de celelalte servicii specifice acestui tip de unitate. Căsuţa de tip camping este un spaţiu de cazare de dimensiuni reduse, realizat din lemn sau alte materiale similare, compusă, de regulă, dintr-o cameră şi un mic antreu sau terasă şi uneori dotată şi cu grup sanitar propriu. Detalii despre aceste programe pe sit-ul AFIR.