sâmbătă, 13 aprilie , 2024

În data de 6 aprilie a avut loc Adunarea Generală a membrilor Asociației Române a Apei.

În data de 6 aprilie 2023, cu începere de la ora 11, la sala de conferințe a Hotelului “Ramada Parc” din București a avut loc Adunarea Generală a membrilor Asociației Române a Apei.

În prima parte a Adunării Generale, s-a derulat o reuniune de lucru a membrilor Asociației cu Doamna Oana Marie ARAT – Director General al Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (Programul Dezvoltare Durabilă), abordându-se în principal fazarea proiectelor și sistemul de garanții. Ulterior, în cadrul evenimentului a avut o intervenție Domnul Ionel TESCARU- Președintele Autorității Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, accentuând necesitatea corelării programelor de investiții cu obligațiile de conformare rezultate din Directiva (UE) 2020/2184 a Parlamentului European privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusă în legislația națională prin Ordonanța nr 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

În a doua parte a Adunării Generale s-a procedat la prezentarea și aprobarea sau ratificarea, după caz, a Raportului de activitate al Asociației pe anul 2022, Bilanțului Contabil pentru exercițiul financiar al anului 2022,Raportului Comisiei de Cenzori, precum și a Situațiilor financiare pe anul 2022.

De asemenea, a fost prezentat Programul de activitate al Asociației pentru anul 2023.Un accent deosebit se pune pe creșterea vizibilității sectorului de apă la nivelulautorităților centrale și locale și stimulareadialogului și a cooperării între actorii relevanți din sectorul de alimentare și tratare a apelor, prin introducerea unor indicatori de performanță: minim 4 întâlniri online și 2 întâlnirifizice/comisie, începând cu luna martie2023; participarea a minim o instituție centrală laîntâlnirile organizate de către ARA; minim un comunicat/eveniment promovatpe întreaga infrastructură de comunicareARA, precum și valorificarea materialelor în revista ARA –minim 3 evenimente/număr.

Totodată, în cadrul Adunării Generale s-au făcut informări privind Expoziția de Specialitate “EXPOAPA” 2023 și evenimentele conexe, precum și privind Conferința Tehnico-Științifică 2023 “INDUSTRIA APEI – PROVOCĂRI ŞI PERSPECTIVE”.

Documentele Adunării Generale și prezentările susținute se pot lectura în site-ul Asociației, Platforma de comunicare, destinată membrilor.

Asociația Română a Apei dezvoltă în continuare Conceptul ”Industria Apei ca proiect de țară” prin colaborarea cu autoritățile centrale și locale, dar și cu companiile private (constructori și consultanți) și cu mediul academic, în vederea reconstrucției sectorului de alimentare cu apă, motor de dezvoltare a economiei naționale.

La nivelul Asociației se urmărește dezvoltarea componentei profesionale, prin crearea și implementarea de ghiduri de bună practică,  în vederea creşterii performanţelor operaţionale şi a capacităţii instituţional – administrative a membrilor ARA.

Vezi si

Au început înscrierile pentru observatori la alegerile locale și europarlamentare

Persoanele care doresc să se înscrie ca observatori la alegerile locale și europarlamentare din 9 …