25 octombrie – Ziua Armatei României!

Duminică, 25 octombrie, conform unei tradiţii postbelice, militarii români sărbătoresc Ziua armatei. Ca în fiecare an, această zi va prilejui evocarea eroismului ostaşilor noştri în bătăliile purtate de-a lungul veacurilor pentru libertate, unitate şi independenţă.

armata

 

storia consemnează 25 octombrie ca fiind data la care, în 1944, trupele române au ajuns, după luptele înverşunate din cel de-al doilea război mondial, la graniţa de vest a ţării. S-a implinit astfel idealul scump tuturor românilor: eliberarea ultimelor localităţi aflate sub vremelnica ocupaţie străină. Această pagină de cronică eroică a urmat actului istoric de la 23 august 1944, când România a trecut cu toate forţele şi resursele sale de partea coaliţiei Naţiunilor Unite, alături de care a continuat lupta până la 9 mai 1945, când a luat sfârşit războiul în Europa.
“La 71 de ani după acest eveniment, Armata Română îşi sărbătoreşte ziua şi se bucură în faţa întregii lumi de progresele înregistrate: are structuri bine definite, apte să răspundă misiunilor în deplină concordanţă cu standardele nord-atlantice. Competenţa şi devotamentul manifestat, disponibilitatea de adaptare la schimbările determinate de evoluţia fenomenului militar intern şi internaţional, responsabilitatea, abnegaţia şi profesionalismul sunt astăzi elemente definitorii imaginii pozitive a Armatei României”, a declarat  Adrian Solomon.

Sărbătorirea Zilei Armatei în lume s-a instituit în mod diferenţiat de la o ţară la alta, după Primul Război Mondial, cu scopul de a oferi societăţii civile posibilitatea evocării faptelor de arme sau evenimentelor hotărâtoare din viaţa fiecărei oştiri. De regulă, aceste zile au fost stabilite în corelaţie cu momentele semnificative din istoria modernă şi contemporană a fiecărui stat în parte.

Ziua Forţelor Armate Române a fost sărbătorită pentru prima dată la 2 octombrie 1951, iar din anul 1959 a fost stabilită ca zi aniversară 25 octombrie. Devenită simbol al tuturor bătăliilor şi eroilor neamului românesc, 25 octombrie a rămas întipărită în sufletele românilor ca zi în care ţara îşi sărbătoreşte armata şi pe cei care au fost în slujba ei.

“Dintotdeauna, dar mai ales în vremuri de restrişte şi de tranziţie, Armata României a polarizat încrederea şi speranţele românilor, dovedindu-se la înălţimea aşteptărilor şi năzuinţelor poporului. Este şi motivul pentru care istoria armatei nu poate fi disociată de cea a poporului nostru, atât timp cât momentele de cumpănă ale existenţei noastre au putut fi depăşite numai cu sprijinul decisiv al oştirii. Consider şi cred din toată fiinţa mea că, mânat de un scop nobil, oricare dintre soldaţii Armatei Române este dispus să se sacrifice pentru binele ţării. Mă înclin cu recunoştinţă în faţa memoriei celor căzuţi pe câmpurile de luptă, transformate în câmpuri de onoare!”a declarat Vasile Pavăl – primarul municipiului Vaslui

Sursa:Obiectiv

Vezi si

Micile ferme agricole atrag în satele Vasluiului fonduri europene de peste un milion de euro

Fermierii din comunitățile vasluiene mizează tot mai multe pe fondurile euroepene nerambursabile. Interesul s-a manifestat …