Sfat de Avocat

Dreptul la pensie reprezintă unul dintre drepturile noastre fundamentale, garantat atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

Există mai multe categorii de pensii, însă astăzi vom discuta despre: pensia pentru limită de vârstă: După o viață muncită, orice persoană are dreptul de a se bucura de pensia bine meritată chiar și în situația în care nu posedă un carnet de muncă care să dovedească activitățile desfășurate la locul de muncă, desigur, sub rezerva îndeplinirii celor două condiții …

Citeste mai mult »

Înainte de a formula contestație împotriva unui proces-verbal de contravenție trebuie să știi următoarele:

Contravenientul beneficiază de prezumția de nevinovăție, indiferent de sancțiunea care i se reține. Asta înseamnă că acesta este considerat nevinovat, iar agentul constatator (spre ex: polițistul) trebuie să dovedească fapta săvârșită de contravenient.   Cu toate acestea … Un proces-verbal de contravenție ce cuprinde toate elementele obligatorii prevăzute de lege se prezumă că face dovada săvârșirii faptei de contravenient dacă …

Citeste mai mult »

Avocat Alexandra Chirilă: una dintre cauzele care permit proprietarului intrarea de urgență în stăpânirea imobilului este neplata chiriei de către chiriaș.

Închirierea unei locuințe reprezintă unul dintre cele mai frecvente contracte întâlnite în practică, iar una dintre cauzele care permit proprietarului intrarea de urgență în stăpânirea imobilului este neplata chiriei de către chiriaș. Însă, cât de repede poate intra proprietarul în posesia imobilului său în acest caz? Codul de procedură civilă reglementează soluționarea acestei situații printr-o procedură specială și rapidă, astfel: …

Citeste mai mult »

Ce este întâmpinarea? Model de întâmpinare (2021)

„Întâmpinare” este cuvântul cel mai des asociat cu un proces. Ce este întâmpinarea? Pe scurt, actul prin care pârâtul răspunde la cererea de chemare în judecată poartă numele de  întâmpinare.  Sau, un pic mai elaborat, așa cum am arătat AICI; reclamantul cheamă în judecată pe pârât; pentru asta, înregistrează la instanță o cerere de chemare în judecată; aceasta cerere îi este …

Citeste mai mult »

Acceptarea moștenirii

Este suficient să fim soțul, soția ori ruda cuiva ca să îl moștenim? Nu. Rudenia sau căsătoria ne oferă posibilitatea de a deveni moștenitori, adică vocația succesorală, dar nu ne face automat moștenitori. Ca să moștenim efectiv, trebuie să acceptăm moștenirea, expres sau tacit. Adică fie printr-o declarație notarială de acceptare a moștenirii (acceptare expresă a moștenirii), fie prin acte …

Citeste mai mult »

Program de vizitare copii. Model program de vizitare.

Problema unui program de vizitare a minorilor se pune atunci când părinții copilului, indiferent dacă au fost sau nu căsătoriți, se despart. Nu întotdeauna este nevoie ca un program de vizitare să fie reglementat de instanța de judecată, ci numai atunci când părinții nu se înțeleg asupra modului în care să își împartă timpul cu copiii. Un lucru este cert: …

Citeste mai mult »