Aproape 160 de profesori din județ susțin, astăzi, definitivatul

După ce, în iunie, absolvenții de gimnaziu și de liceu au susținut Evaluarea Națională și Bacalaureatul, a venit rândul profesorilor să treacă prin focul examinării, aceștia fiind programați să susțină, chiar astăzi, 14 iulie, proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2021. La nivelul județului Vaslui, examenul se va desfășura, începând cu ora 9.00, în centrul de examen de la Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui.

Proba se va desfășura la 28 de discipline, la proba scrisă fiind admiși în vederea participării cei 159 de candidați (dintr-un total de 182 de candidați înscriși la începutul anului școlar), care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: • efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an; • calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”; • media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea

portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

„Conform Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământ, aprobată prin Ordinul de ministru nr. 5.434/2020 și a Procedurii operaționale nr. 30.470/01.07.2021, în vederea susținerii probei scrise, candidații vor avea acces în sălile de examen, cel mai devreme, la ora 7.30, și, cel mai târziu, la ora 8.00, în baza unui document de identitate valabil. În acest sens, vor fi respectate toate măsurile specifice în vigoare, aplicabile în cazul examenelor naționale, referitoare la normele de

prevenire și combatere a răspândirii virusului SARS-CoV-2. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce

poate fi depășit numai în cazul candidaților cu cerințe speciale cărora, ca urmare a solicitării și pentru asigurarea egalității de șanse, li s-a aprobat acest lucru. Disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română – 42 de candidați, educație fizică și sport – 19 candidați, învățământ primar în limba română – 19 candidați, psihopedagogie specială – 14 candidați. Elaborarea subiectelor, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei scrise, pe site-ul http://subiecte.edu.ro/2021/, sunt asigurate de Centrul National de Politici și Evaluare în Educație. După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare se vor afișa și la avizierele centrelor de examen”, au precizat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vaslui.

Potrivit acestora, primele rezultate vor fi afișate în data de 21 iulie, în centrele de examen și pe site-ul http://definitivat.edu.ro/2021/. Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 21 și 22 iulie. Rezultatele finale se vor afișa la centrele de examen și

pe site-ul anterior menționat în data de 28 iulie. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt).

„Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul

preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare. Informații suplimentare despre organizarea și desfășurarea examenului național pentru

Definitivare în învățământ, precum și despre programele specifice pentru examen sunt disponibile pe site-ul http://definitivat.edu.ro/2021/”, au mai precizat reprezentanții ISJ Vaslui.

Sursa: http://www.monitoruldevaslui.ro/2021/07/aproape-160-de-profesori-din-judet-sustin-astazi-definitivatul/

Vezi si

Serbarea Florilor la Vaslui

Cea de a 8-a editie a Serbarii Florilor va incepe vineri, 17 mai de la …