Bârlad: s-a făcut încă un pas către materializarea unei investiții de peste 28 milioane de lei!

Municipalitatea bârlădeană își propune ca, în următorii câțiva ani, să transforme orașul, unul din pașii făcuți în această direcție fiind o investiție de circa 5,6 milioane de euro, fonduri UE, ce cuprinde patru proiecte distincte care vizează îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale şi cultural-recreative, respectiv îmbunătăţirea spațiilor publice urbane.  Fondurile nerambursabile vor fi folosite pentru „Reabilitarea Grădinii Publice”, „Reabilitarea, modernizarea și extinderea sălii de sport”, „Modernizarea și extinderea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2” și „Construire Centru de zi pentru persoanele vârstnice”.

Nici nu a fost încă semnat contractul de finanțare cu reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est pentru o investiție extrem de așteptată de edilii Bârladului că, deja, oficialii primăriei au mai făcut un pas către materializarea ei. Este vorba despre obiectivul de investiții „Îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale și recreative în municipiul Bârlad”, ce are o valoare totală de 28.044.676,84 lei (peste 5,6 milioane euro). Acesta include patru proiecte distincte, respectiv „Reabilitarea Grădinii Publice”, „Reabilitarea, modernizarea și extinderea sălii de sport”, „Modernizarea și extinderea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2” și Construire Centru de zi pentru persoanele vârstnice”.

Până la semnarea contractului de finanțare și lansarea licitației pentru execuția lucrărilor, iată că, ieri, 5 aprilie, municipalitatea bârlădeană, în calitate de autoritate contractantă, a publicat pe SICAP, noul portal pentru licitațiile online, anunțul privind achiziția de servicii de proiectare pentru obiectivele de investiții din cadrul proiectului integrat „Îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale și recreative în municipiul Bârlad”. Contractul are o valoare de 629.410,22 lei fără TVA și este împărțit în două loturi. Lotul 1, în valoare de 478.853,98 lei fără TVA, constă în asigurarea serviciilor de proiectare pentru obiectivele de investiții din categoria A („Modernizarea și extinderea Gradiniței cu Program Prelungit nr. 2 Bârlad”; „Înființarea și dotarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice în fosta centrală termică «Cetinei» din str. Nicolae Tonitza nr. 9”; „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Sălii de sport din str. Nicolae Tonitza nr. 1 Bârlad”), având specific comun de proiectare lucrări pentru construcții civile. Lotul 2, în valoare de 150.556,24 lei fără TVA, constă în asigurarea serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investiții din categoria B („Reabilitarea Grădinii Publice Bârlad”), cu specific de proiectare a unor lucrări cu precădere de amenajare peisagistică a unei zone de agreement / recreere.

Potrivit anunțului, ofertele firmelor interesate de acest contract sunt așteptate până pe data de 4 mai, ora 15.00. Odată deschise eventualele oferte depuse, acestea vor fi evaluate din punct de vedere tehnic și financiar, iar ulterior va fi desemnat un câștigător. Criteriul de atribuire al contractului este cel mai scăzut preț.

Trebuie spus că obiectivul de investiții va fi finanțat cu fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România”. Din valoarea totală a investiției (28.044.676,84 lei cu TVA), suma de 23.279.764,89 lei reprezintă valoarea eligibilă, iar 4.764.911,95 lei reprezintă valoarea neeligibilă.

Din cele patru proiecte distincte, cel mai important este cel referitor la „Reabilitarea Grădinii Publice”. Acesta presupune modernizarea unei suprafațe de 11,6 hectare din totalul de 17,49 hectare. Printre lucrările preconizate a se realiza în vederea „împrospătării” cam singurei atracții turistice din oraș se numără reamenajarea aleilor existente (12.575 mp); amenajarea de noi alei (4.000 mp); amenajarea aleilor principale pavate cu bitum (pentru role și cărucioare copii) – 1.212 mp; reabilitarea acceselor (3 bucăți); pistă biciclete (1.135 mp); pistă alergare (1.126 mp). De asemenea, se dorește instalarea unui sistem de iluminat pe aleile secundare (80 bucăți); a unui sistem de irigat – irigație prin aspersie (8.000 mp), a unui sistem de irigat – irigație cu hidranți (50 bucăți); a unui sistem de irigat – grup pompare (o bucată); amenajarea unui loc de joacă inclusiv amplasarea unor echipamente de joacă pentru copii cu dizabilități și echipamente fitness pentru adulți cu dizabilități (o bucată). Nu în ultimul rând, se vrea amenajarea unui lac (586 mp); amenajarea unui bazin de liniștire (320 mp), instalație Wifi pentru tot parcul 15 hotspoturi (15 zone); dotări urbane – bănci noi (50 bucăți), dorări urbane – pergole (10 bucăți) și dotări urbane – coșuri de gunoi (50 bucăți)

Sursa: http://www.monitoruldevaslui.ro/2021/04/barlad-s-a-facut-inca-un-pas-catre-materializarea-unei-investitii-de-peste-28-milioane-de-lei/

Vezi si

Jumătate din UAT-urile din județ, niciun caz de coronavirus în ultimele două săptămâni!

Nu mai puțin de 43 de comune din totalul de 86 de unități administrativ teritoriale …