sâmbătă, 13 iulie , 2024

Elevii Școlii Postliceale Sanitare ”Radu Miron” beneficiază de stagii de practică cu ajutorul fondurilor europene prin proiectul Erasmus +

Școala Postliceală Sanitară  „Radu Miron”  din Vaslui este singura unitate de învățământ din județ care investește fonduri  de la  Uniunea Europenă în stagii de practică pentru elevii de nivel postliceal, Domeniul Sănătate și asistență pedagogică, Specializarea ”Asistent medical generalist”.

Acreditarea Erasmus + asigură oportunitatea Liceului RADU MIRON de a depune cereri de finanțare europeană pentru mobilități VET  elevi și cadre didactice până în anul 2027. 

Primul proiect  sub egida Acreditării Erasmus + este implementat în perioada 01.06.2023-31.08.2024, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul pentru educaţie ERASMUS+ – Formare Profesională (VET) cu suma de 64 630,00 euro.

Al doilea proiect, pentru perioada anului școlar următor, 2024, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul pentru educaţie ERASMUS+ – Formare Profesională (VET) a primit suma de 67 749,00 euro pentru un flux de 18 elevi si un flux de 2 cadre didactice.

Începând din 17 iunie 2024, pentru o perioada de 3 săptămâni, 20 de cursanți si 2 cadre didactice desfășoară instruire practică la centrul WBS TRAINING AG și unități medico-sociale din Dresda pe tematici specifice calificării profesionale de asistent medical generalist:

  • Utilizarea echipamentelor medicale ultramoderne în îngrujirea pacienților (anul II de studiu)
  • Tehnici moderne de nursing și acordarea primului ajutor în situații de urgență (anul III de studiu). 

Până la îndeplinirea competențelor profesionale, elevii se bucură de o cetățenie europeană activă, de momente de interculturalitate,  în călătoria spre Dresda poposind în capitale europene precum Budapesta, Praga. 

Competențele formate în urma implementării proiectului:

I. Dezvoltarea competențelor, abilităților practice a celor 20 de elevi, privind efectuarea de explorări 

funcționale, administrare tratamente, acordarea primului ajutor în situații de urgență, măsurarea 

constantelor biologice, întocmirea planurilor de îngrijirea sănătății, utilizarea instrumentarului 

și a aparaturii moderne;

II. Creșterea posibilităților de angajare a beneficiarilor prin acumularea experienței și a gradului 

de  pregătire profesională acumulate în stagiul de mobilitate; peste 90% în specializarea 

Asistent Medical, după terminarea studiilor;

III. Acumularea de competențe și abilități practice în utilizarea instrumentarului și  a aparaturii 

medicale moderne, la nivelul standardelor europene.

IV. Achiziționarea de competențe lingvistice (termeni de specialitate în domeniul îngrijirii 

medicale) în limba germană, de cel puțin nivel B1, 82 % să obțină certificate de atestare internațională.

V. Dezvoltarea de abilități digitale, de lucru în echipe mixte,  multiculturale, de cetățenie europeană activă, sustenabilitate pentru mediu. 

Grupul ţintă al proiectului:  elevii Liceului „Radu Miron” Vaslui din  anii II și III, specializarea asistent medical generalist, nivel V (postliceal).

Absolvenții de liceu cu sau fără bacalaureat au oportunitatea de a face parte din grupul țintă pentru fluxul din 2024-2025 dacă aleg să se înscrie la Scoala Postliceală Sanitară –Liceul ”Radu Miron” Vaslui.

Participanţii la mobilitate obțin certificatele:

· Europass Mobility

·  Zertifikat- WBS TRAINING AG

 Colaboratori: 

WBS Training Dresda Germania

ANCPDEFP

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui

Liceele din judeţul Vaslui ( elevii claselor a XII a şi absolvenţii claselor a XIIa cu sau fără examenul de bacalaureat)

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui.

ÎNSCRIE-TE ACUM pentru SPECIALIZĂRI ACREDITATE!

În această perioadă Școala Postliceală organizează înscrieri pentru absolvenții de liceu cu și fără examen de bacalaureat care doresc o calificare nobilă în domeniul sanitar, o profesie actuală și de viitor, cu inserție imediată pe piața municii naționale și internaționale:

  • ASISTENT MEDICAL GENERALIST– Acreditat prin OMEN 4039/2018
  • ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIO-KINETOTERAPIE  ȘI RECUPERARE– Acreditat prin OMEN 4563/2017

   

Parteneriatul cu Open Job Line asigură:

  • Stagii de practică în Uniunea Europeană 
  • Şcolarizare gratuită pentru elevii care doresc să lucreze în Germania după terminarea studiilor 
  • pregătirea intensivă la limba germane;
  • formare profesi onală ca  asistent medical folosind bază didactică la standarde europene: mulaje, manechine, simulatoare, echipamente moderne
  • angajarea absolvenţilor în specializarea în care s-au pregătit;

Relații telefon:  0335/711 027,   0735 / 551 841

E-mail: sc.radumiron2019@yahoo.com;                       Site:  www.lrmvs.ro

https://www.facebook.com/Scoala-Postliceala-Sanitara-Radu-Miron-Vaslui-384260058448819/

 

Vezi si

Au început înscrierile la liceu

Elevii, împreună cu părinții și diriginții, trebuie să completeze, astazi, 12 iulie, dar și in …

Comments are closed.