duminică, 24 octombrie , 2021

În 2022, va începe modernizarea și dotarea „Școlii Profesionale” Bârlad

În sfârșit, la nouă luni de la desemnarea firmei care se ocupă de proiectul tehnic și de asistența tehnică a investiției propriu-zise, Primăria Bârlad a scos la licitație și execuția lucrărilor privind „Consolidarea, modernizarea și dotarea Școlii Profesionale din strada Republicii nr. 318 (fostă nr. 392) din cadrul Colegiului Tehnic «Alexandru Ioan Cuza» Bârlad”. Investiția este finanțată cu fonduri UE și are o valoare de aproape 17 milioane de lei cu TVA.

Pe 20 noiembrie 2020, a fost semnat contractul privind „serviciile de proiectare faza proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului” pentru obiectivul de investiții „Consolidarea, modernizarea și dotarea Școlii Profesionale din strada Republicii nr. 318 (fostă nr. 392) din cadrul Colegiului Tehnic «Alexandru Ioan Cuza» Bârlad”. Este vorba despre corpul B al Liceului Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Bârlad, ce urmează să intre într-un amplu proces de consolidare. Câștigătorul licitației organizate la mijlocul anului trecut este firma Pencraft din Tomești, județul Iași, care s-a obligat să elaboreze documentația tehnică și să asigure asistența tehnică a proiectului pentru suma de 192.800 lei fără TVA.

Acum, după nouă luni, Primăria Bârlad a lansat, în sfârșit, și licitația privind execuția propriu-zisă, anunțul privind lucrările de execuție pentru obiectivul de investiții fiind publicat pe SICAP pe 12 octombrie. Contractul are o valoare totală de 14.227.164,21 lei (adică 16.930.325,41 lei cu TVA), iar ofertele firmelor interesate de acest contract sunt așteptate până pe data de 15 noiembrie, ora 15.00. Odată deschise eventualele oferte depuse, acestea vor fi evaluate din punct de vedere tehnic și financiar până pe data de 27 decembrie. Ulterior, va fi desemnat un câștigător și va fi semnat contractul de execuție a lucrărilor, ce trebuie realizate în decurs de 18 luni. Criteriul de atribuire a contractului este cel mai scăzut preț.

„Se vor executa lucrări de consolidare a structurii de rezistență, modernizare și dotare a clădirii actuale, care va fi și termoizolată. Se va înlocui tâmplăria existentă cu tâmplărie din aluminiu, dar și ancadramentele ferestrelor și ușilor, precum și profilele decorative ale fațadei cu profile din polistiren. Se vor realiza două case de scară închise, care să asigure evacuarea persoanelor din corpul central, se vor realiza recompartimentări ale spațiilor interioare, acolo unde este cazul și se va construi o clădire cu regim de înălțime P, care să adăpostească grupul electrogen. De asemenea, la nivelul parterului s-a prevăzut echipament de control și detecție a incendiilor. Rampa existentă va fi adaptată accesului persoanelor cu dizabilități, dar va fi construită și o scară exterioară, care va asigura accesul utilizatorilor, din exterior, direct la parterul clădirii”, a declarat primarul Dumitru Boroș.

Ce lucrări se vor realiza?

Așa cum au aprobat consilierii locali în martie 2018, principalele lucrări prevăzute a fi executate în cadrul proiectului sunt: anveloparea termică a pereților exteriori; înlocuirea tâmplăriei exterioare; repararea acoperișului și a sarpantei; realizarea unei scări exterioare; înlocuirea pardoselilor (cu parchet stratificat – cancelarie, birouri, săli de clasă; cu gresie antiderapantă – grupuri sanitare, depozite, holuri și casele de scări); reabilitarea instalației sanitare; reparații de tencuieli interioare și faianțarea grupurilor sanitare. Investiția presupune și: placarea cu gresie antiderapantă a treptelor de la accesul în clădire; modificarea sensului de deschidere a ușilor de pe căile de evacuare; amenajarea spațiului verde din jurul clădirii; înlocuirea instalației electrice; montarea de echipamente pentru producerea de energie din surse regenerabile (12 panouri fotovoltaice); instalarea unui sistem de supraveghere video (24 de camere în interior și 14 camere în exterior, toate cu infraroșu); montarea unei instalații de detecție și avertizare incendiu (detectoare de fum); reabilitarea sistemului de încălzire și montarea a două centrale termice pe gaz, etc.

„Clădirea ce face obiectul investiției are destinație de unitate de învățământ și are forma literei U în plan. Construcția adăpostește la demisol spații pentru bucătărie, sala de mese – în aripa laterală stânga, vestiare, grupuri sanitare, cabinete pentru catedre, spații pentru depozitare în corpul central, și adăpost pentru apărare locală antiaeriană – în aripa laterală dreapta. La parter, aripile laterale sunt ocupate de dormitoare internat pentru elevi, grupuri sanitare, iar în corpul central se găsesc săli de clasă, birouri, cancelarie. La etaj, atât aripile laterale cât și corpul principal adăpostesc săli de clasă, birouri și grupuri sanitare. căile de circulație se constituie din holuri și case de scară închise. (…) Construcția se încadrează în categoria de importanță C, clasa de importanță II”, se arată în anexa hotărârii adoptate de consilierii locali în 28 martie 2018.

De menționat că, în ședința ordinară din 27 septembrie 2021, consilierii locali au aprobat documentația tehnico-economică (faza Proiect Tehnic) și indicatorii tehnico-economici pentru această investiție. Concret, la solicitarea oficialilor Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, aleșii bârlădeni au aprobat majorarea valorii totale a investiției la suma de 17.901.005,11 lei fără TVA (adică 21.271.163,16 lei cu TVA). Finanțarea va fi făcută în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiții 10.1 / Obiectivul Specific 10.2 „Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții”.

Sursa : http://www.monitoruldevaslui.ro/2021/10/in-2022-va-incepe-modernizarea-si-dotarea-scolii-profesionale-barlad/

Vezi si

Google Photos va afișa colajele Memories și în interfața pentru desktop

Luând forma unor colaje de poze și animații mai mult sau mai puțin reușite, amintirile …