sâmbătă, 25 martie , 2023

Registrul de Zilieri, verificat de cãtre Inspectia Muncii

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspectiei Muncii stabilite prin lege, în ultima perioadã s-a desfãsurat Campania nationalã privind verificarea modului de respectare de cãtre beneficiari a prevederilor legale privind exercitarea unor activitãti cu caracter ocazional desfãsurate de zilieri.

Campania nationalã a avut urmãtoarele obiective: identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri si luarea mãsurilor care se impun pentru nerespectarea de cãtre acestia a prevederilor legale privind exercitarea unor activitãti cu caracter ocazional, republicatã si a normelor metodologice de aplicare a acestei legi. De asemenea, campania a avut în vedere diminuarea consecintelor sociale si economice negative care derivã din nerespectarea de cãtre beneficiarii din domeniile controlate, identificarea beneficiarilor care utilizeazã munca copiilor si a tinerilor fãrã respectarea prevederilor legale. În cadrul campaniei au mai fost avute în vedere identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în conditiile în care se impunea încheierea contractelor individuale de muncã si luarea mãsurilor ce se impun pentru respectarea de cãtre beneficiarii din domeniile care fac obiectul campaniei, a prevederilor legale în domeniul relatiilor de muncã sau determinarea beneficiarilor de a respecta obligatia de a înfiinta, completa registrul general de evidentã a zilierilor si de a transmite un extras al acestuia la Inspectoratul Teritorial de Muncã în raza cãruia societatea îsi are sediul, în termenul legal.

Citește mai mult: https://www.vremeanoua.ro/registrul-de-zilieri-verificat-de-catre-inspectia-muncii/

Vezi si

Stirile Smile FM 24 MARTIE 2023 | AUDIO

Stirile zilei prezentate de Sorin Popliuc la Smile FM @smilefmromania www.smilefm.ro