miercuri, 8 februarie , 2023

Școlile din județul Vaslui primesc finanțare pentru a reduce abandonul școlar: 36,5 milioane de lei

BANI… Mai multe unități de învățământ din județul Vaslui vor beneficia de finanțare în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS). Printre acestea se numără școlile gimnaziale din Gîrceni, Bogdănești, Banca, Puiești, Ivănești, Iana și Solești, care vor primi câte 983 mii lei. În total, 36,5 milioane de lei vor fi repartizate către 49 de unități școlare din județul Vaslui pentru combaterea abandonului școlar. Banii vor putea fi folosiți pentru finanțarea activităților de învățare remedială, programe de tip afterschool, precum și achiziționarea de laptopuri, abonamente la internet sau platforme online de învățare.

Ministerul Educației a finalizat selecția proiectelor ce urmează a fi finanțate în prima etapă a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS). Au fost depuse în total 1474 de cereri de finanțare, iar 1431 au fost declarate eligibile. În urma evaluării de către experți externi a calității planurilor de acțiune propuse de unitățile școlare, în final 1391 de proiecte au obținut cel puțin șase puncte din 10, deci îndeplinesc condițiile pentru finanțare conform metodologiei. Printre acestea sunt și 49 de unități de învățământ din județul Vaslui (46 de unități școlare din mediul rural și 3 unități din mediul urban). Numărul este însă mult mai mic decât totalul de unități de învățământ din județ cu risc mediu sau ridicat de abandon școlar – 98. Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) este cuprins în cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată” și a fost aprobat de Comisia Europeană pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență cu o valoare de 543 de milioane de euro. Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE), care stă la baza implementării programului, este un instrument dezvoltat și pilotat de Ministerul Educație cu sprijinul Băncii Mondiale și cu finanțare prin Instrumentul de asistență tehnică DG REFORM al Comisiei Europene. În cadrul PNRAS sunt eligibile toate unitățile de învățământ cu risc ridicat și mediu de abandon școlar. Valoarea totală a granturilor finanțate este de peste 191 milioane euro (fără TVA); valoarea medie/ grant este de 138.000 euro (fără TVA).

 

Iată în ce vor putea investi școlile pentru a reduce abandonul școlar

Finanțarea va fi folosită în cei trei ani de implementare pentru: Programe de tipul „Școală după școală” și „A doua șansă”; ore remediale 1/1 sau în grup, evaluarea dificultăților de învățare, sprijin colegial între elevi, planuri individuale pentru învățare, cercuri școlare, consiliere și orientare școlară, mediere, activități outdoor, terapie prin artă, dezvoltare de materiale educaționale, coaching, leadership, participarea la cursuri specifice de formare continuă, parteneriate cu alte entități din mediul public-privat, acordarea de subvenții pentru susținerea elevilor în finalizarea învățământului gimnazial, susținerea colaborării cu părinții (inclusiv educație parentală), activități de dezvoltare a climatului pozitiv în școală, acțiuni de combatere a violenței, acțiuni anti-bullying, excursii, tabere, festivaluri, activități culturale comunitare, sportive, educație ecologică, educație pentru sănătate. “Sustenabilitatea programului va fi asigurată prin: autonomia școlii în utilizarea resurselor: granturile vor fi implementate direct de către unitățile de învățământ în colaborare cu comunitatea locală; răspundere pentru rezultate: sunt stabilite țintele ce trebuie atinse la nivel de școală: o rată mai mare de înscriere, o rată mai mică de absenteism, o rată mai mare de participare la examenele naționale, un procent mai mare de elevi care reușesc să promoveze examenul de final de ciclu cu cel puțin nota 6; evaluare: monitorizarea elevilor detectați în risc de abandon școlar pentru a fi sprijiniți prin planuri individuale de învățare. Programul este unul de susținere a reformei sistemului educațional, iar obiectivele sale sunt pliate pe realitatea și nevoile educaționale ale fiecărui elev în parte și ale tuturor elevilor dintr-o școală, iar în implementarea lui se vor regăsi și componente sociale. PNRAS este cel mai mare program de sprijinire a participării la educație și primul program coerent la nivel național care urmărește scalarea unor măsuri dovedite eficiente la nivel local, individual, în scopul atingerii unui important obiectiv de țară: creșterea gradului de echitate a sistemului de învățământ”, se arată într-o informare a Inspectoratului Școlar Județean Vaslui.

Sursa : https://www.vremeanoua.ro/scolile-din-judetul-vaslui-primesc-finantare-pentru-a-reduce-abandonul-scolar-365-milioane-de-lei/

Vezi si

În „Săptămâna verde”, preșcolarii și elevii vor derula activități de protejare a mediului

Din acest an școlar, preșcolarii și elevii, coordonați de educatoare, învățătoare și profesori, vor putea …