Spitalul din Bârlad “Elena Beldiman” angajează 13 medici

Chiar dacă, în 2022, spitalul bârlădean a reușit „achiziționarea” mai multor medici în diverse specialități deficitare, unitatea medicală continuă să se confrunte cu un deficit de medici specialiști. Astfel, în perioada următoare, va organiza concurs pentru ocuparea a 12 posturi de medic specialist și a unuia de medic primar.

Pe 5 aprilie, Spitalul de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad a anunțat scoaterea la concurs a 13 posturi de medic, toate vacante pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă. Dintre acestea, 12 sunt pentru medici specialiști: • unul de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgenţă la Compartimentul de Primire Urgență (CPU); • unul de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la CPU; • unul de medic specialist confirmat în Pediatrie la CPU; • unul de medic specialist în Nefrologie la Compartimentul de Nefrologie; • unul de medic specialist în Medicină internă la Secţia Medicină internă; • două de medic specialist în Cardiologie la Compartimentul de Cardiologie; • unul de medic specialist în Gastroenterologie la Compartimentul de Gastroenterologie; • unul de medic specialist în Boli infecţioase la Secţia Boli infecţioase; • unul de medic specialist în Psihiatrie la Centrul de Sănătate Mintală; • unul de medic specialist în Pediatrie la Secţia Pediatrie; • unul de medic specialist în Chirurgie pediatrică la Compartimentul de Chirurgie Pediatrică. Ultimul post vacantat este de medic primar în specialitatea Oftalmologie la Compartimentul Oftalmologie.

Pe lângă condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească toți candidații, aceștia trebuie să respecte și niște condiții specifice: • studii superioare certificate prin diplomă de licenţă în medicină; • certificat de medic specialist / primar (pentru medicul din specialitatea Oftalmologie); • vechime în specialitate: stagiul de rezidențiat finalizat (5 ani vechime ca medic specialist, pentru medicul din specialitatea Oftalmologie).

Cei interesați își pot depune dosarele la sediul spitalului, Biroul Personal, până cel târziu pe 21 aprilie, în intervalul orar 9.00-15.00. Concursul propriu-zis constă în trei etape: • selecția dosarelor de înscriere (proba A) și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D); • proba scrisă (proba B); • proba practică (proba C). Probele se vor susţine la sediul Spitalului de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad, din strada Republicii nr. 300. Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0235/416.400 (interior 147 – Serviciul RUNOS).

„Se pot prezenta la etapa / proba următoare numai candidații declarați admiși la etapa / proba precedentă. Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte la proba scrisă, respectiv 50 de puncte la proba practică. În urma susținerii tuturor probelor, vor fi declarați admiși candidații care au realizat un punctaj minim de 50 de puncte, în urma calculării mediei aritmetice. Obținerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat”, se arată în anunțul publicat pe pagina de internet a spitalului.

Odată depuse eventualele dosare (între 6 – 21 aprilie, până la ora 15.00), după validarea lor (27 aprilie, ora 09.00), concursul se va desfășura astfel: • proba scrisă – 8 mai, ora 09.00; • afișarea rezultatului – 8 mai, ora 15.00; • depunerea contestațiilor – 9 mai, între orele 09.00 – 15.00; • afișarea rezultatului la contestații – 10 mai, ora 09.00; • proba clinică / practică – 11 mai, ora 09.00; • afișarea rezultatului – 11 mai, ora 15.00; • depunerea contestațiilor – 12 mai, între orele 09.00 – 15.00; • afișarea rezultatului la contestații – 15 mai, ora 09.00; • afișarea rezultatelor finale – 15 aprilie, ora 12.00.

Sursa:

Spitalul bârlădean angajează 13 medici

Vezi si

Cei mai putini muncitori straini din tara lucreaza la Vaslui

In județul Vaslui lucrează în prezent cei mai puțini muncitori străini din țară, 449. Dacă …