miercuri, 8 februarie , 2023

Structura anului scolar va fi modificatã radical: module în loc de semestre, fãrã teze si medii semestriale

VIITOR… Anul scolar va avea o structurã nouã. Nu vor mai exista semestre, ci module de predare-învãtare-evaluare, cu o durata de sase-opt sãptãmâni, întrerupte de cinci vacante, majoritatea de una-douã sãptãmâni. Anuntul a fost fãcut ieri de cãtre ministrul Educatiei, Sorin Cîmpeanu: „Am reusit sã ajungem la un consens care este confirmat nu numai de cãtre expertii în stiintele educatiei din România, ci de cãtre orice expert care are un minimum de notiune de pedagogie modernã. Este vorba despre nevoia de a alterna module de învãtare de 6-7-8 sãptãmâni cu module de repaus. În asa fel putem sã ne adaptãm pe specificul anului scolar din România”. Astfel, nu se vor mai încheia medii semestriale. „Mediile încheiate la final de semestru nu au avut relevantã. Se va da libertate profesorilor sã încheie evaluãrile pe parcurs”, a precizat ministrul. De asemenea, acesta a anuntat cã se ia în calcul înlocuirea tezelor cu evaluãri standardizate la începutul si sfârsitul anului scolar.

Structura anului scolar va suferi modificãri drastice, însã începând cu anul scolar 2022-2023. Ministrul Educatiei a anuntat ieri cã „propunerea agreatã a fost ca scoala sã înceapã pe 5 septembrie, cu un prin modul de învãtare. Dupã o perioadã de câteva sãptãmâni, în data de 24 octombrie, elevii ar urma sã intre în vacantã. La finele lunii octombrie, 24 – 30 octombrie ar urma sã fie prima vacantã, acordatã tuturor elevilor si prescolarilor în egalã mãsurã. Dupã aceastã vacantã, urmeazã modulul doi de învãtare care se va derula pânã în preajma sãrbãtorilor de iarnã. Apoi va fi cea de-a doua vacantã: 23 decembrie – 8 ianuarie. Urmeazã modulul trei care ar începe în data de 9 ianuarie. În premierã, acest modul se va derula pânã în luna februarie când vom avea cea de-a treia vacantã, care va putea fi acordatã în a doua sãptãmânã a lunii februarie, în a treia sãptãmânã a lunii februarie sau în a patra sãptãmânã a lunii februarie, la decizia fiecãrui inspectorat scolar judetean prin consultare cu cei implicati. Este vorba despre o vacantã de o sãptãmânã, mobilã, în luna februarie. Dupã vacanta din luna februarie ar urma sã înceapã cel de-al patrulea modul, care se va derula pânã în apropierea sãrbãtorilor pascale, mai exact vacanta ar urma sã fie organizatã în perioada 8 – 23 aprilie. Urmeazã modulul cinci si ultimul, care se deruleazã pânã în data de 16 iunie. Cea de-a cincea vacantã este si cea mai mare, vacanta de varã care urmeazã sã înceapã pe 17 iunie si sã dureze pânã în data din septembrie când va începe anul scolar urmãtor”, a explicat Sorin Cîmpeanu.

 

„Sãptãmâna verde”: elevii vor fi mobilizati în activitãti de mediu

Ministrul a mai fãcut, totodatã un anunt: „avem o altã noutate alãturi de sãptãmâna „Scoala altfel”, avem si „Sãptãmâna verde”. Aceastã sãptãmânã va putea fi introdusã si am agreat cã va fi introdusã în structura anului scolar 2022 – 2023 în modulele patru si cinci de învãtare. Scolile vor avea libertatea sã-si aleagã, în functie si de conditiile meteo si de alte specificitãti locale, sã fie „Sãptãmâna verde” în modulul patru si Scoala altfel în modulul cinci sau Sãptãmâna altfel în modul patru si „Sãptãmâna verde” în modul cinci. Am pus la punct împreunã cu domnul ministru al mediului încã de anul acesta, când desi nu existã în sãptãmâna anului scolar o „Sãptãmâna verde”, împreunã vom avea o mobilizare a elevilor în jurul activitãtilor de mediu. În acest sens vom avea o conferintã cu toti inspectorii scolari vineri la 10:00. Vom introduce în acest fel prezentãri fãcute de cãtre personalul care este abilitat sã prezinte aceste elemente, îmi place sã cred într-o manierã foarte atractivã, de mediu. Avem în plan si alte actiuni pentru introducerea unor specialisti în scoli”.

Se eliminã tezele, se introduc evaluãrile standardizate

 

Un alt aspect important despre care a vorbit ministrul este reprezentat de posibilitatea eliminãrii tezelor si introducerea unor evaluãri standardizate: „având în vedere relevanta tezelor semestriale, având în vedere si aceastã structura a anului scolar care se bazeazã pe cele cinci modele de învãtare alternate cu module de repaus, intentionam sã revizuim regulamentul de organizare si functionare din învãtãmântul preuniversitar în sensul renuntãrii la obligativitatea acestor teze semestriale. Sunt convins cã fiecare profesor stie bine, uneori stie foarte bine, când sã-si planifice aceste evaluãri pe parcurs, de-a lungul anului scolar, coroborat si cu aceastã structurã pe cinci module. De asemenea, am luat act si de solicitarea elevilor, pe care o sustin, aceea a unei evaluãri standardizate, sumative, la final de an scolar si solicitã elevii si eu evaluarea standardizatã predictivã la început de an scolar. Este un model pedagogic pe care îl avem în atentie si împreunã cu specialistii în stiintele Educatiei îl vom analiza si îl vom implementa încã din anul scolar 2022-2023 prin modificarea ROFUIP. Corectarea sã nu se mai facã de cãtre profesorii cu care elevul lucreazã tot anul, ci lucrarea sã fie distribuitã electronic cãtre doi evaluatori care nu se cunosc între ei. Asta va creste relevanta evaluãrii. De asemenea, standardizatã înseamnã cã vom culege rãspunsurile elevilor, dacã au 20 de întrebãri, pe fiecare întrebare în parte separat. Elevul va beneficia si de acest rezultat care îl va putea ajuta în pregãtirea lui, sã stie unde a înregistrat lipsuri si unde a fost bun. Va fi de ajutor si profesorilor pentru a vedea progresul înregistrat”, a explicat ministrul Educatiei.

Sursa : https://www.vremeanoua.ro/structura-anului-scolar-va-fi-modificata-radical-module-in-loc-de-semestre-fara-teze-si-medii-semestriale/

Vezi si

În „Săptămâna verde”, preșcolarii și elevii vor derula activități de protejare a mediului

Din acest an școlar, preșcolarii și elevii, coordonați de educatoare, învățătoare și profesori, vor putea …