Un avocat vasluian refuzã sã reprezinte în instantã persoanele amendate pentru încãlcarea Ordonantelor militare

De la aparitia primei Ordonante Militare, în 18 martie, autoritãtile au aplicat mai multe amenzi persoanelor fizice sau juridice care au încãlcat legea. Odatã cu emiterea Ordonantelor 2 si 3, care au stabilit interdictii stricte privind circulatia persoanelor, s-au înmultit si amenzile, pentru cã multi vasluieni continuã sã sfideze autoritãtile si prevederile decise în aceastã perioadã în care suntem în stare de urgentã. Un cunoscut avocat din Vaslui, Ioan Mancas, a lansat un mesaj extrem de concis pe retelele de socializare, anuntând cã nu va reprezenta niciun cetãtean care doreste sã conteste în instantã amenda primitã pentru sfidarea legii.

mancas-ioan

“Subsemnatul Ioan Mancas, în calitate de avocat, aduc la cunostinta celor interesati urmãtoarele:

1. Voi refuza reprezentarea oricãrei persoane cercetate pentru zãdãrnicirea rãspândirii bolilor;
2. Voi reprezenta pro-bono orice medic sau personal medical, pentru orice situatie ivitã în legãturã cu situatia actualã.

În noul context economico-social, generat de intrarea în vigoare a Decretului nr. 195/2020, a OUG nr. 29/21.03.2020, a OUG nr. 30/21.03.2020 au apãrut situatii noi cu privire la nasterea, modificarea ori stingerea raporturilor juridice. Aducem la cunostinta publicului faptul cã subscrisa, Cabinet Avocat Ioan Mancas îsi continuã activitatea, cu respectarea regulilor de disciplinã sanitarã stabilite prin hotãrârile Comitetului National privind Situatiile Speciale de Urgentã, prin desfãsurarea urmãtoarelor: Consultantã juridicã privind interpretarea si punerea în aplicare a noilor dispozitii legale, în vederea identificãrii unor solutii optime, în functie de specificul situatiei; Redactarea, notificarea privind intervenirea cauzei de fortã majorã, în functie de particularitãtile fiecãrui contract; Negociere sau renegociere clauze contractuale; Redactare acte aditionale pentru contractele aflate în derulare; Efectuarea demersurilor pentru obtinerea Certificatelor de Situatie de Urgentã, eliberate de Ministerul Economiei, Energiei si a Mediului de Afaceri; Redactare acte aditionale la contractele individuale de muncã; Redactare notificãri pentru IMM-uri în vederea amânãrii plãtilor chiriilor datorate pentru spatiile închiriate si a utilitãtilor pentru folosirea acestora; Consultantã în legãturã cu modalitatea de acordare a somajului tehnic; Consultantã în ceea ce priveste încetarea contractelor de muncã; Luarea mãsurilor urgente în ceea ce priveste minorii; Declansarea procedurii speciale a instituirii unui ordin de protectie; Asistentã si reprezentare în fata organelor de urmãrire penalã si instantelor de judecatã, în cauzele urgente; Consultantã la momentul încheierii contractelor civile (studiind continutul si clauzele contractuale); Formularea de actiuni în orice materie (despãgubiri, constatarea discriminãrii,abuzurilor etc.); Consultantã în legãturã cu mãsurile fiscale prevãzute în actele normative emise; Consultantã în legãturã cu politele de asigurare încheiate cu societãtile private. În continuare, suntem la dispozitia persoanelor interesate pentru acordarea asistentei juridice în cauzele care presupun urgentã si care se judecã pe perioada stãrii de urgentã si nu numai, având în vedere cã în aceastã perioadã se pot depune actiuni prin mijloacele electronice”, a anuntat avocatul Mancas.

Vezi si

Jumătate din UAT-urile din județ, niciun caz de coronavirus în ultimele două săptămâni!

Nu mai puțin de 43 de comune din totalul de 86 de unități administrativ teritoriale …