Veste bună pentru negreștenii rămași datori la taxe locale

Negreștenii rămași datori către bugetul locale au fost scutiți, prin hotărâre de Consiliul Local, aprobată pe 27 aprilie, de de la plata majorărilor de întârziere.

„Vă aducem la cunoştinţă că potrivit HCL nr. 54 din 27 aprilie 2023 s-a aprobat scutirea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale și nefiscale principale, restante la data de 31.12.2022, datorate bugetului local de către persoanele fizice, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al orașului Negreşti”, transmite Primăria orașului Negrești printr-un anunț.

În acesta se precizează pot beneficia de scutirea de la plata majorărilor în cuantum de minim 150 lei existente în sold la data aprobării solicitării de scutire contribuabilii persoane fizice care au obligaţii fiscale restante şi care îndeplinesc cumulativ niște condiții.

Condiții sunt următoarele: „contribuabilul stinge integral, până la data depunerii cererii temeinic justificate, dar nu mai târziu de 29.11.2023, inclusiv, sub sancţiunea decăderii, obligațiile fiscale certe, lichide şi exigibile, exclusiv majorările de întârziere care fac obiectul cererii de scutire; au achitat integral de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 29.11.2023 sumele reprezentând amenzi exigibile, de orice fel, cu excepţia celor contestate pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat amenda este suspendată; contribuabilul are depuse toate declarațiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi toate obligaţiile de plată ca urmare declarării, sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege; contribuabilul depune cererea temeinic justificată, până la data de 29.11.2023 inclusiv, sub sancţiune decăderii, la registratura UAT oraşul Negreşti, însoţită de fotocopiile actelor de identitate ale proprietarilor”.

Negreștenii pot primi mai multe detații la sediul Primăriei sau adresându-se instituției prin email la adresa itx@negresti.ro.

Vezi si

Greva de la casele de pensii s-a încheiat

Reprezentanții Blocului Național Sindical împreună cu reprezentanții angajaților din Casa Națională de Pensii Publice au …