miercuri, 27 octombrie , 2021

Calculatoare gratuite pentru elevii sărmani

Până pe 21 aprilie, elevii care doresc să beneficieze de programul „Euro 200” se pot înscrie la secretariatele instituţiilor de învăţământ.

copil-calculator-euro-200

 

În intervalul 6-21 aprilie, elevii care se încadrează în condiţiile impuse de Ministerul Educaţiei se pot înscrie pentru a primi ajutorul financiar „Euro 200”. Ei vor trebui să-şi depună dosarele cu cererea-tip şi celelalte documente cerute la secretariatele unităţilor în care studiază. Se cer: copie legalizată după certificatul de naştere (pentru cei sub 14 ani), copie legalizată după actul de identitate, adeverinţe de venit ale membrilor familiei, declaraţie pe propria răspundere că nici solicitantul şi nici alt membru al familiei nu au mai beneficiat de un ajutor financiar de la stat pentru achiziţionarea unui calculator, adeverinţă cu media generală sau, în cazul elevilor din ciclul primar, cu calificativele obţinute în anul şcolar anterior, adeverinţă prin care învăţătorul sau dirigintele să evidenţieze numărul de absenţe nemotivate adunate de elev în anul şcolar anterior.

Principala condiţie pentru a beneficia de aceşti bani este ca venitul brut pe membru de familie să nu depăşească 150 de lei. Totodată, părinţii solicitanţilor trebuie să asigure că vor achita diferenţa de la 200 de euro până la întreaga contravaloare a calculatorului.

Anchetele sociale care să confirme veridicitatea documentelor din dosar vor fi efectuate până pe 19 mai, urmând ca, pe 1 iunie, Ministerul Educaţiei să afişeze lista cu beneficiarii. Bonurile valorice pentru achiziţionarea propriu-zisă a calculatoarelor vor fi eliberate între 24 iunie şi 30 iulie.
Anul trecut, toate cele 839 de cereri depuse la nivelul judeţului Vaslui au fost admise.

Sursa:Obiectiv

Vezi si

Primăria Găgești, prima instituție din județ care calculează automat taxele locale online și le încasează prin portalul de e-Guvernare

Primăria Găgești oferă posibilitatea plății tuturor taxelor locale și a amenzilor de pe orice dispozitiv …